PAUSE HERE

Pengajaran


  1.  Malaysia perlu mempunyai perancangan pembangunan yang sistematik bagi memastikan kelestarian pembangunan sosioekonomi . 
  2. Sesebuah negara memerlukan perancangan pembangunan yang telus demi kepentingan semua pihak . 
  3. Sebagai rakyat Malaysia , semua warganegara adalah bertanggungjawab menjadi penyokong kepada segala dasar-dasar kerajaan . 
  4. Dasar-dasar pembangunan sosial yang diperkenal oleh negara sesungguhnya amat bermaksna dalam memupuk perpaduan , kesamarataan dan integriti rakyat

No comments: